Stackable

Pallet chồng rất phù hợp cho các loại kệ lưu trữ di động với sự kết hợp tính hiệu quả, chức năng linh hoạt và độ an toàn, trong đặc tính đa năng của hệ thống kệ. Khi các pallet chồng không được sử dụng, chúng được sắp xếp lại , thay đổi nơi lưu trữ thành không gian nền có thể sử dụng được