VNA pallet racking

Đây là một loại khác của hệ thống kệ Selective, được thiết kế cho các nhà kho hiện đại và thế hệ mới cao đến 15m. Ở hệ thống này hê thống kệ được bố trí gần hơn vì thế không gian sử dụng của nhà kho được tăng lên đáng kể và tối đa hoá được sức chứa . Tuy nhiên hệ thống này phải được phối hợp với thiết bị xe nâng chuyên dùng và có thể phải yêu cầu ray dẫn hướng cho xe nâng .