Drive in pallet racking

Kệ Drive-In là hệ thống lý tưởng cho việc lưu trữ các hàng hoá cùng loại với số lượng pallets cao cho mỗi đơn vị hàng lưu trữ. Loại kệ này cung cấp mật độ lưu trữ palllet cao với tínhnăng lựa chọn thấp. Kệ Drive- in mang đến cho bạn khả năng lưu trữ tối đa sử dụng không gian tối thiểu. Hệ thống này còn bao gồm chuỗi các dãy kệ liên tiếp không sử dụng không gian cho lối di chuyển giữa các dãy kệ, và vận hành theo nguyên tắc “ Vào trước, Ra sau” (First In, Last Out). Với nguyên tắc này cho phép các công nhân vân chuyển xe nâng có thể vào hệ thống kệ, chất hàng trên các ray kệ một các an toàn và chắc chắn.