Double deep pallet racking

Hệ thống kệ pallet Double Deep bắt nguồn từ hệ thống kệ Selective, loại kệ này không chỉ nâng cao tính năng lưu trữ hiệu quả qua việc cải thiện mật độ pallet được sử dụng mà còn hoàn thiện chức năng của loại kệ này khi duy trì được mật độ bốc dỡ hàng trong nhà kho. Thật vậy, không phải chỉ tính năng xuất nhập vào các kho, cũng không phải chỉ tính hiệu quả mà đây còn là hệ thống lưu trữ hàng hoá tiềm năng và kinh tế. Hệ thống kệ Double Deep cần được trang bị loại xe nâng đặc biệt và phù hợp và loại kệ này là sự kết hợp của hai loại kệ Seclective và Drive-in qua những đặc tính thuận và bất lợi của chúng.