Pallet flow racks

Pallet Dân Cường của hệ thống dòng chảy sử dụng băng tải trọng định hướng để di chuyển pallet, mỗi làn đường hoặc chứa những bài hát cuộn đòi hỏi pallet chất lượng cao hơn. Các bộ phận chính của hệ thống lưu trữ này là các kệ tĩnh và các bản năng động cuộn. Sau này được đặt trên một giảm dọc theo rack và trọng lực được sử dụng để di chuyển pallet từ nơi này đến nơi khác. Mỗi làn chứa hệ thống kiểm kê FIFO cũng vì, như tải đang di chuyển hình thức nạp cho đến kết thúc dỡ, tải trọng đầu tiên trong được lấy ra đầu tiên. Đó cũng là lý tưởng khi palllets phải được di chuyển từ vùng này sang vùng khác mà không có xe nâng ngã ba, chẳng hạn như một dây chuyền sản xuất. Ít phụ thuộc vào xe tải ngã ba thang máy cũng có nghĩa là sự linh hoạt hơn, thấp hơn giá xe tải manintenace và ít xe nâng thiệt hại cho kệ.