Boltless shelving

Kệ Boltless của Dân Cường được thiết kế nhằm cung cấp các chức năng thuận tiện nhất cho người sử dụng. Với các đặc tính: lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, đây là loại kệ cực kỳ kinh tế và bền đẹp. Kệ Boltless Dân Cường chịu tải trọng tốt, và được ứng dụng linh hoạt trong thiết lập kho hàng, phòng trưng bày,... Kệ Boltless còn có thể là một giải pháp kệ cá nhân phù hợp với điều kiện của bạn. Vì yêu cầu về lưu trữ thay đổi theo từng nhà cung cấp, tuỳ chọn lưu trữ này hỗ trợ nhiều chức năng. Các đơn vị kệ cho phép hàng hoá được chất dễ dàng và giúp bạn có thể thiết lập một hệ thống kệ dựa trên các yêu cầu về diện tích. Loại kệ Botless làm tăng ứng dụng về không gian nhà kho cũng như tải trọng về hàng hoá.