\"\\"\\\\"\\\\\\\\"dancuongdoubledeepracking\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

Là một trong những công ty lớn về Logistics, chuyên trong các lĩnh vực kho vân, chuyển phát nhanh và vận tải. Sự cam kết của Dân Cường cùng Kerry Logistics từ khi tư vân thiết kế và đến khi hoàn thành dự án. Dư án hơn 10,000 pallet  kết hợp Selective Racking Pallet và Double Deep racking pallet khai thái tối đa sức chứa không gian của nhà kho.