\"p1140412\"

Một giải pháp kết hợp cho kho foods, kệ chứa hàng Drive-in pallet racking và hệ thống kệ Selective pallet racking

 

 


\"p1140412\"

\"p1140414\"

\"p1150547\"

Một giải pháp kết hợp cho kho foods, kệ chứa hàng Drive-in pallet racking và hệ thống kệ Selective pallet racking.

Công ty kệ thép Dân Cường thi công hoàn thành năm 2013

Pallet tải trong 1500kg.

Thi công gần 1000 pallet