\"\\"dscn1666\\"\"

Kệ Chứa Hàng Dân Cường thi công kho hàng chứa nguyên liệu và phụ liêu công ty dệt may. Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp và sản xuất, bên cạnh công tác tư vấn giải pháp lưu trữ luôn được cập nhật theo thưc tế và kinh nghiệm.


Kệ Chứa Hàng Dân Cường thi công kho hàng chứa nguyên liệu và phụ liêu công ty dệt may. Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp và sản xuất, bên cạnh công tác tư vấn giải pháp lưu trữ luôn được cập nhật theo thưc tế và kinh nghiệm.

Kệ chứa Vải nguyên liệu và phụ liệu là một trong các thiết kế sáng tạo, loại kệ chứa hàng này giúp tăng mật độ lưu trữ sâu, không gian tăng 50% so với các loại kệ chứa hàng khác.

Theo nhu cầu hoạt đông nhập xuất của kho, chủng loại hàng chuyển dùng, hàng hoá phương thức bóc dỡ hàng bằng tay, kết hợp xe thang nâng hàng lưu động để bóc xếp hàng hoá.

\"\\"dscn1666\\"\"