\"doubledeppracking\"

Lá một đơn vị lớn trong nghành thương mại, Kho lạnh Satra với hơn 20,000 pallet, là hệ thống kho lạnh hiện đại, kho lưu trữ hàng thực phẩm phân phối trong nước và xuất khẩu. Vì vậy hệ thống giá kệ vá máy móc phải yêu cấu kỹ thuật cao.